renkaiden tasapainotus

Renkaiden tasapainotus

Renkaiden tasapainotus on hyvä tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta ajoturvallisuus ja ajomukavuus säilyy. Jos renkaita ei ole tasapainotettu oikein, voi se aiheuttaa kohonnutta turvallisuusriskiä ja näin ollen johtaa onnettomuuksiin. Huonosti tasapainotetut renkaat tunnistat esimerkiksi siitä, että autoa ajettaessa huomaat ratin ravistusta tietyissä ajonopeuksissa.

 Tasapainoitetut renkaat tekevät autostasi turvallisemman

Renkaiden tasapainotus auttaa autoasi toimimaan oikein ja edistää sen turvallista toimintaa joka päiväisessä liikenteessä. Ravistavat ja epämukavat renkaat tekevät ajamisesta vaarallista ja saavat auton käyttäytymään kummallisesti. Renkaiden tasapainotus saa renkaasi toimimaan paremmin ja autosi käyttäytyy normaalisti eri tilanteissa. Jos renkaasi ravistavat tietyissä olosuhteissa ja on riippuvainen ajonopeudestasi, aiheuttaa tämä kohonnutta turvallisuusriskiä, koska tällöin keskittyminen olennaisiin asioihin häiriintyy. Huonon renkaiden tasapainotuksen vuoksi saataat huomata muita asioita sen sijaan, että pitäisi huomioida tiellä irtosoraa tai mustaa jäätä. Tasapainottamalla renkaat varmistut siitä, että autosi kontrolli ja tuntuma pysyy hyvänä sekä voit reagoida helpommin muuttuviin tekijöihin.

Renkaiden tasapainotus vaikuttaa autosi ajo-ominaisuuksiin ja autosi käyttäytymiseen.

Renkaiden tasapainotus pidentää auton osien elinikää

Tasapainossa olevat vanteet ja renkaat toimivat ja noudattavat normaaleja luonnon eli fysiikanlakeja. Voimme soveltaa pyörän oikeaoppiseen toimintaan muutamaa historiassa jo aiemmin todettua  seikkaa ja hyödyntää näitä teknisin menetelmin. Kaikkeen liikkeeseen liittyy aina jokin voima ja sen tuottaja. Pyörän liikeenergia saa alkunsa moottorista, jossa liikettä muodostetaan polttamalla polttoaineita. Tätä energiaa siirretään ja välitetään edelleen eri osilla välittäen se lopulta tiehen renkaan avustuksella, joka saa aikaan autoa eteenpäin kuljettavan voiman. Autoa eteenpäin vievä liike on isoin vaivoin aikaansaatua ja siihen on jo tuotettu paljon kallista energiaa, jolloin haluamme varmistaa, että tästä saatava hyöty on maksimaalinen.

Renkaiden tasapainoituksella edesautetaan renkaiden toimimista autossa oikein ja niin kuin on alunperin tarkoitettu. Siirrettävä energia liikkuu renkaan keskipisteakselia pitkin ja välittyy siltä eri suuntiin renkaan tasapainotuksen mukaisesti. Jos renkaat ovat tasapainoiset ei pyörimisen aikana esiinny turhia vääriin suuntiin meneviä voimia vaan energia tuotetaan sinne minne oli alunperin tarkoitettu. Tasapainottomat renkaat poikkeavat kuvitellusta keskipisteakselistaan ja voimat siirtyvät ei haluttuun suuntaan jolloin aikaan saadaan voimien vaikutusta ei haluttuihin paikkoihin. Väärin kohdistunut voima mielletään autoilussa ja huonosti tasapainotetuissa renkaissa renkaiden ja ratin ravistamiseen, auton nypyttämiseen ja pomppimiseen.

Tasapainottomien renkaiden ja vanteiden vaikutus auton osien kulumiseen saattaa olla monelle yllätys, sillä väärin tasapainotetut renkaat kuluttavat auton osia rankasti ja voivat aiheuttaa osien ennenaikaisia rikkoontumisia mikäli asialle ei tehdä mitään. Alustan osat joutuvat ilman turhia kuormitustekijöitäkin koville rasituksille, jolloin on järkevää varmistua siitä ettei renkaiden ja vanteiden tasapainotus ole kuormitustekijä. Kun renkaiden tasapainotus on kunnossa ja ne toimivat niin kuin pitää, ei renkaista muodostu alustan osille turhia kuormituksia.

Pyöränlaakerit, pyöräntuennat ja muut autoa ja pyörää erottavat osat ovat erityisesti alttiita renkaiden tasapainotukselle ja oikealle toiminnalle. Oikein tasapainotetut renkaat muodostavat ehjän alustan kanssa hyvin toimivan kokonaisuuden, jolloin auton toiminta ja käyttäytyminen on optimaalista.